4008com 4118

安徽省合马高速铁路股份有限4008com 4118

2019.07.08
阅读次数:
分享到

安徽省合马高速铁路股份有限4008com 4118由安徽省投资4008com 4118、江东控股4008com 4118、4008com 4118建投4008com 4118共同出资发起设立,作为项目法人对巢湖至马鞍山城际铁路项目的前期工作、资金筹措、工程建设、生产经营、还本付息及资产保值增值等全过程负责。4008com 4118注册资本104亿元,其中安徽省投资4008com 4118认购52亿股,占50%;4008com 4118建投4008com 4118认购0.5亿股,占0.48%;江东控股4008com 4118认购51.5亿股,占49.52%。

XML 地图 | Sitemap 地图